Har du kramats i dag?
Genom sitt företag Haraker Hälsa & Friskvård hjälper Annette Eriksson människor att må bättre på ett naturligt sätt. Hon arbetar med taktil massage, ansiktsbehandlingar samt behandlingar mot smärta i leder och muskler.
Om du har kramats i dag är du förmodligen mindre stressad och på bättre humör än du skulle ha varit utan den där kramen. Att kramas och bli berörd sätter nämligen igång vårt ”måbrahormon” oxytocin, som sänker stress och ökar välbefinnandet. Beröring hör till människans mest basala behov och experiment har visat att barn och djurungar dör eller utvecklas dåligt om de inte får kroppslig kontakt med andra individer. Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt största sinnesorgan. Både svensk och utländsk forskning samt erfarenheter i Sverige av beröring i vård och omsorg har visat att beröring bland annat leder fram till ökad livskvalitet och ökat immunförsvar, ökat lugn, smärtlindring, ökad nyfikenhet, minskad aggressivitet, förbättrad mag- och tarmfunktion och ökad viktuppgång för lågviktiga.
- Metoden utgår från en helhetssyn på människan grundad på erfarenhet och forskning och används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor, säger Anette.

Anttes intresse för hälsa har alltid funnits och eftersom hon också är intresserad av med vad man kan ta till vara från naturen arbetar hon bara med naturliga produkter. Hon startade sitt företag 2007 efter att ha upptäckt den gynnsamma och lugnande effekt taktil stimulering haft på hennes autistiska son. Hon gick en utbildning och har nu behandlingsrum i källaren i sitt hus. Förutom taktil massage utför hon ansiktsbehandlingar och behandlingar mot smärta i leder och muskler.
- Den här massagen behövs särskilt inom åldringsvården, på servicehus och behandlingshem för människorna där får inte alltid så mycket beröring och det behöver de verkligen, säger Anette.
Vissa smärttillstånd hos patienter med cancer beror inte på cancern i sig, utan utgörs av sekundära muskulära smärtor. Dessa smärtor svarar inte bra på morfinbehandling. Där kan sjukgymnastisk behandling med bland annat massage, värme, TNS och akupunktur ha en god effekt. Massage har länge betraktats som ett behagligt nöje snarare än en behandling med långtidseffekt, men med nya vetenskapliga rön växer nu tilltron till beröringens medicinska fördelar.

Haraker Hälsa & Friskvård

Bransch:
Hälsa

Telefon: 0707-201988


Email:
nettan1907@hotmail.com

Hemsida:
nettan1907.com

Adress:
Haraker Hälsa & Friskvård
Landslags gatan 28
72475 Västerås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN